Chụp màn hình nhanh bằng lightshort

Lightshort giúp cho chúng ta thiết kế hình ảnh nhanh chóng trên máy tính và gửi đi chỉ bằng lệnh copy và pass. Thường được dùng để chụp lại màn hình máy tính và chỉnh sửa có thể thay thế cho Paint hay Snipping Tool

Download phần mềm tại: https://app.prntscr.com/en/index.html

Tùy vào máy mà lựa chọn hệ điều hành, sau đó chạy cài đặt

Sau khi chạy cài đặt xong bật lightshort lên hoặc nhấp phím PrtScr trên máy tính

Sau đó dùng các chức năng chỉnh sửa, có thể copy và pass trực tiếp lên chat, hay lưu lại trên máy tính hoặc save lên driver

 

Leave A Comment?