Xem tiến độ dự án của TEAM

Vào Team nhấp vào biểu tượng trang giấy

 

Giao diện bên phải cho chúng ta cái nhìn tổng quan của cả dự án để đánh giá hiệu quả công việc trong từng kế hoạch và công việc

Leave A Comment?