Tìm kiếm nhanh nội dung

Hiện nay khi lưu trữ nội dung nhiều thì thông tin rất lớn và không nhớ lưu trữ chổ nào, trong Team hay kế hoạch nào. Việc tìm kiếm rất tốn thời gian nếu không nhớ rõ chi tiết.

Hệ thống hỗ trợ phần tìm kiếm nhanh thông tin chỉ khi bạn nhớ nội dung chi tiết VD như SDT hay tên miêu tả, bạn chỉ cần bấm vào tìm kiếm trên giao diện sau đó Enter thôi.

Để tìm kiếm nội dung hay tên kế hoạch thì bấm vào tìm kiếm tương ứng

Leave A Comment?