Thêm thành viên vào TEAM bằng Email

Vào TEAM phần bánh răng chọn ” thêm thành viên”. Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này

Nhấp vào thêm từ email và điền email của thành viên cần mời vào ô mời sau đó nhấp Enter để hệ thống cập nhật, nếu mời tiếp thành viên nửa thì lập lại bước này. Sau đó nhấp vào nút Mời tham gia

Sau khi mời hệ thống thông báo mời thành công. Chúng ta có thể biết thành viên đã vào kế hoạch hay không ở biểu tượng TAM GIÁC là chưa vào.

Đối với người dùng đã có tài khoản MyXteam thì hệ thống sẽ thông báo tới email và thông tin trực tiếp trên hệ thống của MyXteam

Khi nhấp tham gia ngay hệ thống sẽ ra trang chủ đăng nhập hệ thống và nhảy ra thông báo, sau đó chúng ta đăng nhập hệ thống với Email và mật khẩu của mình

Đối với người chưa có tài khoản thì hệ thống chỉ gửi mail đến, sau đó người nhận sẽ nhấp vào link và tiến hành tạo tài khoản mới trên MyXteam. Khai báo thông tin như bên dưới và nhấp vào đăng ký. Vào email để xác nhận

Sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra thống báo chúng ta nhấp cho phép nhận thống báo nhé, có thể lưu lại mật khẩu để đăng nhập nhanh chóng về sau

Lưu ý: khi chúng ta nhấp vào mail để đi đến TEAM hay kế hoạch thì sẽ không thấy thông báo tới mà thấy luôn TEAM hay kế hoạch mình tham gia luôn

Nếu chúng ta đang trên hệ thống và được mời thì sẽ nhận được thông báo và chúng ta xác nhận tham gia và chuyển đến để xem nhé.

Leave A Comment?