Tạo Team

Đầu tiên khi khởi tạo tài khoản và bắt đầu cho các công việc chi tiết, chúng ta sẽ tạo ra 1 Team về thông tin chung và mời toàn bộ thành viên trong công ty vào trong team đó. Mục đích:

  • Khi có thông báo mới về công ty thì chúng ta chỉ cần nhắn 1 tin thì toàn bộ nhân viên trong công ty sẽ nhận được thông báo và tương tác ngay.
  • Khi tạo TEAM mới có thể là các phòng ban ( Nhân sự, kho, kế toán… ) thì chúng ta mời những thành viên trực thuộc bộ phận đó từ TEAM chung nhanh chóng với danh sách lấy từ TEAM chung và không phải tốn thời gian mời từng thành viên

 

TẠO TEAM

Để bắt đầu chúng ta vào TẠO MỚI và chọn Team, sau đó đặt tên cho TEAM là thông tin chung hoặc thông báo công ty ABC… sau cùng lưu lại. Hệ thống sẽ nhảy qua phần kế tiếp để thêm thành viên vào trong team mình.

Cách 1

Tao team

Cách 2

Leave A Comment?