Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch

Vào kế hoạch cần sắp xếp bên trái thanh Menu sau đó vào bánh răng và chọn ” chủ kế hoạch tự sắp xếp” . Tiếp đó hệ thống sẽ load lại và bạn tiến hành di chuyển vị trí các công việc lên xuống theo yêu cầu của mình

Hệ thống sắp xếp mặt định công việc như sau:

  • Công việc hoàn thành xuống cuối
  • công việc chưa hoàn thành lên trên cùng
  • công việc đang làm ở giữa

Leave A Comment?