Quản lý thành viên trong tài khoản của bạn

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN TRONG TÀI KHOẢN

HCM, 03-11-2017 15:08

Trước Myxteam muốn xem thành viên phải vào team, kế hoạch để xem. Nay Myxteam thêm tính năng quản lý toàn bộ các thành viên trong tài khoản của mình.

Nhằm hỗ trợ tương tác với các thành viên nhanh nhất trong tài khoản của mình. Myxteam tích hợp thêm tính năng mới giúp quản lý thành viên nhanh chóng bao gồm

  • Chat với thành viên nhanh nhất
  • Biết được có bao nhiêu nhân viên trong công ty hiện tại
  • Xóa thành viên ra toàn bộ công ty nhanh nhất
  • Xem tiến độ công việc của 1 nhân viên bất kỳ
  • Biết nhân viên truy cập mới nhất khi nào

Vào bánh răng chọn quản lý thành viên

Chat nhanh với thành viên

Xem tiến độ công việc của thành viên bất kỳ

Xóa nhanh thành viên khỏi công ty

Khi cần hỗ trợ nhắn vào chat trực tuyến nhé.

Leave A Comment?