Phân quyền quản trị trong TEAM

Phân quyền quản trị trong TEAM

Nhằm hỗ trợ cho chủ Team trong việc quản lý công việc và các thành viên trong Team, kế hoạch cũng như công việc. Do đó hệ thống thêm chức năng phân quyền hỗ trợ, chủ TEAM có thể thêm  1 thành viên trong TEAM lên quản lý team đó. Thành viên mới có quyền chỉnh sửa, thay đổi cũng như xóa 1 số kế hoạch và thêm nhiều thành viên khác cùng quản lý chung.

Lưu ý: Chỉ có chủ TEAM mới có thể thêm quyền quản trị, sau đó các quản trị viên có thể thêm các thành viên khác làm quản trị

Đầu tiên chúng ta vào TEAM của tôi và lựa chọn TEAM cần thêm quản trị sau sổ biểu tượng bánh răng chọn Danh sách thành viên

Tiếp đến ta lựa chọn thành viên quản lý Team đó và add quyền Admin

Hệ thống sẽ thống báo yêu cầu xác nhận thêm quyền admin, nếu muốn tiếp tục nhấp vào đồng ý

Trong cùng một TEAM có thể có nhiều admin tùy vào việc sắp xếp nhân sự, Cuối cùng nếu muốn xóa quyền admin thành viên đó thì ta làm lại các bước như trên và chọn lại quyền hạn.

Và cuối cùng chúc anh chị khởi tạo và vận hàng công ty mình hiệu quả

Leave A Comment?