Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch

Vào kế hoạch cần thêm nhãn màu bên tay trái Menu, sau đó vào bánh răng chọn ” Nhãn màu và hình nền ”

 

Tiếp đến chúng ta chọn màu cho kế hoạch tùy theo quy định của bên mình và chọn hình nền nếu muốn. Sau đó chúng ta lưu lại

Lưu ý: Hình nền và màu là mặc định có sẵn của hệ thống nên không thêm hình mới được

Leave A Comment?