MyXteam trên Android

Phần này sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng MyXteam trên di động hệ điều hành Android – phổ biến trên điện thoại SAMSUNG, HTC, SONY, ASUS, …

1

aSlide2aSlide345678

Còn đây là clip hướng dẫn tổng quan MyXteam trên Android, bạn chọn chế độ HD để xem rõ hơn nhé:

Leave A Comment?