Hướng dẫn sử dụng MyXteam trên di động

 

PHẦN I: CÀI ĐẶT

Đầu tiên ta vào App Store trên iphone, sau đó vào tiềm kiếm MyXteam và cài đặt

 

 

Sau khi cài đặt xong chúng ta mở và chọn Allow để nhận thông báo từ MyXteam

 

Đăng nhập:

 • Nếu chúng ta có tài khoản chọn Log in
 • Nếu chưa có tài khoản chọn Sign Up

PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tiếp tục chúng ta đi vào từng chức năng của MyXteam trên điện thoại

 1. Việc của tôi: Hiển thị toàn bộ công việc do mình tạo ra hoặc người khác gán cho mình
 2. Timeline: Nội dung tương tác gần nhất của các thành viên trong các kế hoạch mà mình tham gia ( Bao gồm: Chat – Hình ảnh – Dữ liệu – File – Bản đồ. Mục đích để xem tiến độ công việc giữa các thành viên
 3. Team: Hiệu chỉnh các công việc và kế hoạch trong TEAM
 4. Thông báo: Nơi nhận các thông tin tương tác giữa các thành viên trong kế hoạch
 5. Chat: Tương tác với cá nhân, nhóm
 6. Phím tắt: Tạo nhanh công việc

1. Việc của tôi

Các công việc cần thực hiện được tạo bởi bạn hoặc người khác gán cho mình. Thường thì chúng ta chỉ nên quan tâm công việc nào cần thực hiện và chưa hoàn thành. Ta vào phần bộ lọc và chon việc chưa hoàn thành, sau đó chọn thời gian để hiển thị. Tiếp tục nhấp save bộ lọc lại.

Khi cần thực hiện hay tương tác với công việc nào thì chúng ta nhấp vào công việc đó. Nhấp ô vuông hoàn thành nếu chúng ta đã thực hiện xong công việc của mình. Chi tiết xem phần 3 TEAM

2. Timeline

Timeline hiển thị các công việc gần nhất để chúng ta có thể nhìn thấy tiến độ công việc như thế nào và tương tác thêm nếu cần thiết.

 

3. Team

Team để chúng ta vào xem từng công việc cụ thể trong các kế hoạch và giao việc cho nhân viên cũng như chính bản thân mình

 1. Tên Team đang thực hiện
 2. Các kế hoạch trong team
 3. Đi vào từng công việc trong kế hoạch
 4. Lựa chọn Team
 5. Thêm kế hoạch mới

 • Chọn Team cần thực hiện sau đó nhấp DONE

Thêm kế hoạch trong TEAM, nhấp vào và thêm kế hoạch:

 • Tên dự án: Miêu tả kế hoạch cần thực hiện
 • Mô tả: Thêm thông tin cho kế hoạch
 • Workspace: Lựa chon kế hoạch nằm trong Team nào
 • Ngày thực hiện: thêm ngày bắt đầu và kết thúc kế hoạch
 • Tạo: hoàn thành việc thêm kế hoạch

 

 

 1. Thêm công việc: tạo mới công việc
 2. Vào hiệu chỉnh công việc
 3. Tích vào nếu công việc hoàn thành

4. Thông báo

Thông báo là nơi ghi nhận tất cả các thông tin liên quan đến các kế hoạch hay công việc liên quan đến mình và đội nhóm. Khi có thông báo chúng ta chỉ việc nhấp vào phần chi tiết của thông báo để đến công việc cần thiết

 1. Cài đặt thông báo: Lựa chọn các lại ghi nhận công việc cần thông báo cho mình biết
 2. Những công việc nào được người khác nhắc đến hoặc giao việc cho mình sẽ hiển thị ở đây
 3. Thông báo chung: Những công việc liên quan mình trong nhóm, team, công việc
 4. Phím tắt để xác nhận các thông báo đã đọc hết, thường dùng sau khi xem các thông báo mà chúng ta sau khi xem qua mà không cần tương tác

Khi muốn có thông báo trong hạng mục nào thì chúng ta bật sang ON và lưu lại.

 

5. Chat

Chat nơi trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân hoặc thành viên trong nhóm

 1. Thêm thành viên vào danh bạ: Dùng khi chúng ta mời thêm thành viên vào danh bạ của mình
 2. Gần đây: Hiển thị các thành viên, nhóm chat gần nhất, chúng ta có thể tìm kiếm để tương tác phục vụ nhu cầu của mình
 3. Nhóm:  Tìm kiếm nhóm trong Team, kế hoạch để chat
 4. Tạo nhóm chat: Tương tác nhóm giữa các thành viên liên quan mong muốn riêng
 5. Danh bạ: Tìm kiếm thành viên cần tương tác

5.1 thêm vào danh bạ: Thêm mới danh sách thành viên chưa có trong danh bạ để chat hay mời thành viên vào kế hoạch. Tính năng này thường không dùng mà mời trực tiếp khi tạo kế hoạch

4.2 Tin nhắn gần đây: những tin nhắn chat gần nhất sẽ hiện phía trên sau những tin hay group được đánh dấu yêu thích.

Nhóm

Tạo nhóm chat

Danh bạ

 

6. Phím tắt

 1. Thoát ra ngoài
 2. Hướng dẫn các ký hiệu để viết nhanh
 3. Lựa chọn kế hoạch để thêm vào
 4. Người thực hiện
 5. Người theo dõi
 6. Thời gian thực hiện công việc, chọn ngày bắt đầu và kết thúc
 7. Đánh dấu nhãn màu nếu muốn
 8. Lựa chon nhóm công việc để thêm vào
 9. Sau khi tạo xong công việc thì nhấn hoàn thành
 10. Lựa chon Team cần thêm công việc

Leave A Comment?