Hạn chế quyền thành viên trong công việc

Hạn chế quyền thành viên trong công việc

Điều phối thành viên trong công việc, do có những công việc đặt thù mà trong cùng một TEAM nhưng chúng ta không muốn tất cả mọi người đều theo dõi công việc đó. VD: thanh toán lương chỉ cần giám đốc, kế toán trưởng và thu ngân làm việc, còn lại những bạn báo cáo thuế, kiểm toán thì không được tham gia

Leave A Comment?