Dung lượng up lên Myxteam

Hiện nay Myxteam hỗ trợ có thể up các dữ liệu lên Myxteam như excel, hình ảnh, file nén, card.

Dung lượng file hiện tại lớn nhất khi up lên như sau

  1. Trong chat cao nhất cho 1 file là 25 MB
  2. File trong kế hoạch trả phí là 100 MB ( đưa file lên các kế hoạch của tài khoản trả phí)
  3. File trong kế hoạch miễn phí là 25 MB
  4. File hình tối đa 10 MB, và độ phân giải < 2K (2048 x 1536), nếu độ phân giải lớn hơn 2K , myxteam sẽ tự resize lại cho phù hợp , Bạn muốn giữa nguyên file gốc trong trường hợp này thì nên nén file đó lại (dạng Zip hay Rar) rồi đưa lên myxteam

Ngoài ra Myxteam hỗ trợ link với google driver, dropbox hay onedriver nên khi up dung lượng lớn hơn có thể dùng chức năng này trong công việc.

Dung lượng lưu trữ của mỗi tài khoản tùy theo gói bạn đang dùng, bạn có thể xem dung lượng hiện tại vào link https://app.myxteam.com/Account/?v=SubscriptionPlan. ( Gói đăng ký)

Leave A Comment?