Đăng ký tài khoản Myxteam

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MYXTEAM

Myxteam là hệ thống làm việc cộng tác giữa các thành viên với nhau trong team, kế hoạch hay công việc. Do đó để có thể làm việc với nhau thì mõi người đều cần có 1 tài khoản Myxteam.

Bước 1:

Vào app.myxteam.com và điền vào phần đăng ký miễn phí các thông tin gmail, SDT và mật khẩu, sau đó nhấn đăng ký

Mã sử dụng thường là mã giới thiệu hoặc được tặng, nếu không có thì để trống

 

đăng ký tài khoản

Bước 2:

Tiếp đến hệ thống gửi mail vào tài khoản và nhấp vào để tới hệ thống

Bước 3:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra thống báo chúng ta nhấp cho phép nhận thống báo nhé, có thể lưu lại mật khẩu để đăng nhập nhanh chóng về sau

thông báo

Sau khi đăng nhập thành công thì xem thêm hướng dẫn ở góc trái cuối màn hình để làm viêc trên Myxteam. Myxteam tặng mỗi user 1 tài khoản miễn phí có 5G dung lượng và 1 kế hoạch để quản lý việc cá nhân. Giới hạn 5 thành viên

Leave A Comment?