Copy các kế hoạch mẫu

HCM 03-11-2017 14h23

Myxteam chuẩn hóa các quy trình sử dụng và chia sẽ lại để cơ bản ra một quy trình cho người dùng mới có thể triển khai 1 dự án nhanh chóng. Hay xây dựng các phòng ban, Chúng ta vào ” copy từ các TEAM mẫu” và xem các kế hoạch hay team phù hợp với công ty mình nhất và đem về triển khai.

Vào tạo mới chọn copy từ các team mẫu

Sau đó review các kế hoạch phù hợp và copy về.

Có thể copy nhiều kế hoạch hoặc team. Khi copy về hệ thống tự sinh ra team mới  với kế hoạch đã copy. Sau đó ta có thể chuyển kế hoạch vào team khác nếu cần thiết

Tagged:

Leave A Comment?