Chat và các tính năng chung

Hiện có 2 cách để chat cửa sổ nhỏ mà của sổ lớn, chúng ta nhấp vào biểu tượng chat trên màn hình

Sau đó tiếp các tính năng cần thiết để sử dụng chat

 1. Nhóm chat và danh sách chat gần đây
 2. Thêm nhóm chat
 3. Tìm danh bạ chat
 4. Nhóm chat trong kế hoạch
 5. Tìm kiến nhóm hay danh bạ chat trước đó
 6. Viết nội dung chat
 7. Đính kèm hình ảnh, file
 8. Danh sách thành viên trong nhóm chat
 9. Tìm kiếm nội dung trong nhóm chat trước đó
 10. Tìm kiếm file lưu trong nội dung chat
 11. Tìm kiếm link trong nội dung chat
 12. Cài đặt thông báo chat

2. Tạo nhóm chat

Bấm dấu ” + ” và điền tên miêu tả cho nhóm chat, sau đó mời các thành viên vào và nhấn ” TẠO ”

3. Tìm danh bạ

Vào biểu tượng người sau đó nhấp vào ô tìm kiếm và nhập email để mời vào chat, sau đó nhấn Enter để ra giao diện chat với người đó.

4. Nhóm chat trong kế hoạch- Team

Khi tạo kế hoạch hay TEAM chúng ta có chức năng cho phép chat, sau khi bật tính năng thì sẽ hiện ở bên này. Tìm kế hoạch cần thiết và nhấp vào chat với các thành viên

5. Tìm kiến nhóm hay danh bạ chat trước đó

Thanh tiềm kiếm giúp chúng ta tìm nhanh nhóm chat hay tên mà mình cần liên hệ để chat. Nhấp vào và điền nội dung, hệ thống sẽ lọc theo từ khóa bạn tìm

6 . Viết nội dung chat

Điền nội dung cần chat và nhấp Enter, nếu muốn nhắc tới người nào thì nhấp @ + Tên

7. Đính kèm hình ảnh, file

Nhấp vào biểu tượng đính kèm sau đó đưa hình ảnh vào, hoặc kéo hình ảnh từ máy tính bỏ trực tiếp vào

 

8. Danh sách thành viên trong nhóm chat

Xem có bao nhiêu thành viên trong nhóm, nếu bạn là người tạo nhóm thì có thể xóa thành viên, ngược lại chỉ có thể rời nhoám chat

9. Tìm kiếm nội dung trong nhóm chat trước đó

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm từ khóa nhanh nhất

10. Tìm kiếm file lưu trong nội dung chat

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm lại những file nhanh nhất

11. Tìm kiếm link trong nội dung chat

Khi tương tác lâu ngày thì thông tin trôi đi rất nhanh, hệ thống giúp bạn tìm kiếm link nhanh nhất

12. Cài đặt thông báo chat

Thông báo nhận tin nhắn khi có thành viên chat

Leave A Comment?