Cấu hình tài khoản

Cấu hình tài khoản là khai báo thêm các thông tin cá nhân như tên đại diện khi chat hay tương tác trong công việc với nhau, hình đại diện để các thành viên dễ dàng nhận biết

Vào tên của mình trên góc phải màn hình chọn cấu hình tài khoản

Tiếp đến khai báo các thông tin về tài khoản gồm

  • Tên người dùng: tên xuất hiện khi tương tác với nhau
  • Hình đại điện: sẽ xuất hiện avata khi tương tác
  • Ngày sinh
  • Giới tính

Sau khi chỉnh sửa xong nhấp cập nhật để hệ thống ghi nhận

 

Leave A Comment?