Không thấy thông báo myxteam trên máy tính

KHÔNG THẤY THÔNG BÁO TRÊN MYXTEAM

Lỗi này thường gặp khi đăng ký tài khoản hay đăng nhập lần đầu tiên trên trình duyệt và bỏ qua bước chấp nhận thông báo trên Myxteam.

Để khắc phục lỗi này ta làm như sau:

Bước 1:

Kiểm tra cài đặt thông báo đã bật chưa tại: https://app.myxteam.com/Account/?v=NotifySetting

Bước 2:

Vào trình duyệt trên máy tính phần cài đặt thông báo. Đối với chrome thì vào:  chrome://settings/content/notifications

Vào thông báo tìm Myxteam xem có bị block không và mở lại. Sau cùng tắt trình duyệt và đăng nhập lại

Sau khi cài đặt thành công thì nhận được thông báo trên màn hình máy tính

Leave A Comment?