Không thấy thông báo myxteam trên máy tính

KHÔNG THẤY THÔNG BÁO TRÊN MYXTEAM Lỗi này thường gặp khi đăng ký tài khoản hay đăng nhập lần đầu tiên trên trình duyệt và bỏ qua bước chấp nhận thông báo trên Myxteam. Để khắc phục lỗi này ta làm như sau: Bước 1: Kiểm tra cài đặt thông báo đã bật chưa tại: https://app.myxteam.com/Account/?v=NotifySetting […]

Read More >